keyboard_arrow_up

Schade? Wij doen er alles aan om dit snel voor u op te lossen.

Klachtenprocedure

Wij streven er naar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval willen wij dat van u graag weten. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Vraag het eerst uw verzekeringsadviseur
Bespreek uw klacht eerst met uw verzekeringsadviseur. Vaak kan die uw probleem snel oplossen.

Uw klacht schriftelijk indienen
In eerste instantie zullen we proberen om samen tot een oplossing van uw klacht te komen. Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de behandeling van uw klacht door onze medewerker(s), dan kunt u zich binnen 30 kalenderdagen na dagtekening schriftelijk richten tot de directie. De directie streeft ernaar om binnen 14 dagen haar definitieve standpunt aan u mede te delen. Indien dit niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig is – dan zullen wij dat eveneens binnen 14 dagen aan u laten weten.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Indien u het niet eens bent met het definitieve standpunt van de directie, kunt u zich wenden tot het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is hét onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U kunt bij deze instantie binnen drie maanden na dagtekening van de brief van de directie een klacht indienen.

Op www.KiFiD.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

Vanzelfsprekend kunt u zich ook altijd wenden tot de burgerlijke rechter.

Volmacht
Wij treden voor verschillende verzekeringsmaatschappijen op als volmacht. De klachtenprocedure loopt in dat geval niet via ons maar direct met de betrokken verzekeraar. In het geval dat uw klacht aan onze directie is gericht en de verzekering loopt via een andere maatschappij, sturen wij uw klacht door naar de verzekeraar. Deze zal uw klacht verder behandelen. Uiteraard staat ook dan de mogelijkheid voor het Kifid en/of de burgerlijk rechter open.

Vragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0164 – 607219 en/of e-mail verzekeringen@financieelfit.nl.