keyboard_arrow_up

Schade? Wij doen er alles aan om dit snel voor u op te lossen.

Verzekeringskaarten

Wat is de Insurance Distribution Directive?

De Insurance Distribution Directive (IDD) is een Europese richtlijn. De IDD bevat normen over de distributie van verzekeringen, denk daarbij aan normen op gebied van transparantie en productontwikkelingsproces. De IDD vervangt de huidige richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD). Marktpartijen moeten per 1 oktober 2018 aan de nieuwe regelgeving voldoen. Het doel van de IDD is het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen betrokken zijn, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. De IDD heeft betrekking op adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen (her)verzekeraars en bedrijven die verzekeringen als aanvulling op een product of dienstverlening verkopen (bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven en reisorganisaties).

Wij bieden ons intermediair alle informatie over de verzekeringsproducten , de doelgroepen en de distributiestrategie.

Doel van het delen van deze informatie is om het intermediair in staat te stellen:

  • het verzekeringsproduct te begrijpen;
  • inzicht te krijgen in de afgebakende doelmarkt;
  • klanten te identificeren voor wie het verzekeringsproduct niet verenigbaar is met hun behoeften, kenmerken en doelstellingen;
  • voor de betrokken verzekeringsproducten distributieactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met het beste belang van uw klanten én;
  • de verzekering aan de beoogde doelgroep te distribueren.

De verzekeringskaart ook wel Insurance Product Information Document (IPID) genoemd, is een samenvatting opgenomen over de verzekeringsdekking, de wijze en duur van betaling van premies, belangrijkste uitsluitingen en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, de looptijd en wijze van beëindiging van de overeenkomst